Nasza Oferta

Zajmujemy się kompleksową obsługą kadrowo-płacową firm działających na terenie wielu miast. Jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim okresie czasu dostosować dokumentację księgową każdej firmy do standardów obowiązujących w świetle nieustannie modyfikowanych przepisów prawnych.

Oferujemy Państwu kompleksową, profesjonalną i rzetelną obsługę księgową oraz kadrową z zakresu:

w ramach współpracy z firmą Centrum Usług BHP SAMP mgr inż. Paweł Kubiak (www.samp-bhp.pl) świadczymy kompleksowe usługi BHP i P-POŻ.

– sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowy,

– przeprowadzanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający optymalizację rozliczeńpodatkowych,

– wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,

– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

– prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

– udzielanie konsultacji rachunkowych,

–  reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej,

– sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych,

– archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

– miesięczne naliczanie podatku (PPE),

– bieżące prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku (VAT),

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

– sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku dochodowego oraz deklaracji podatku VAT,

– archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

– sporządzanie dokumentacji kadrowej dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

– prowadzenie akt osobowych pracownika,

– prowadzenie całości spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),

– sporządzanie i wydawanie dokumentów i rozliczeń niezbędnych dla pracowników (zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne),

– aktualizacja i monitorowanie rejestru badań lekarskich, szkoleń BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników oraz raportowanie wyników do pracodawcy,

– kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,

– sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszuświadczeń socjalnych),

– obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

– monitorowanie i informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej,

– reprezentowanie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

– archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

– sporządzanie dokumentacji kadrowej dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

– prowadzenie akt osobowych pracownika,

– prowadzenie całości spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),

– sporządzanie i wydawanie dokumentów i rozliczeń niezbędnych dla pracowników (zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne),

– aktualizacja i monitorowanie rejestru badań lekarskich, szkoleń BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników oraz raportowanie wyników do pracodawcy,

– kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,

– sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszuświadczeń socjalnych),

– obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

– monitorowanie i informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej,

– reprezentowanie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

– archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

Doświadczenie

Nasze biuro oferuje szeroki wachlarz usług, co pozwala na dynamiczny rozwój firmy. Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi.

Oprócz wiedzy teoretycznej, dysponuję ogromnym zapleczem praktycznym, potwierdzonym przez klientów biura. Od wielu lat zdobywam doświadczenie z zakresu księgowości oraz kadr i płac. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizacją „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zawodowe: praca w Urzędzie Skarbowym w księgowości, praca w kadrach w przedsiębiorstwach, oraz praca w biurze rachunkowym.